Klubtagság

Juventus szurkoló vagy? Szeretnél kedvenc csapatodnak Torinóban vagy itthon egy vidám társaságban, jó hangulatban szurkolni? Akkor

Csatlakozz hozzánk! Célunk, hogy Magyarország legnagyobb szurkolói csoportja legyünk.

csatlakozás

A Juventus Club Hungaryhoz való csatlakozáshoz egy belépési nyilatkozatot kell kitöltenetek, amely EZEN a linken keresztül letölhető.

A lapot ki kell nyomtani, kitölteni, beszkennelni, és elküldeni az alábbi email címre:

jch@juventusfc.hu

Amennyiben a szkennelés nem megoldható, lehetőség van a nyilatkozat postai úton történő továbbítására. Ez esetben kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot.

A Juventus Club Hungary feladata:

 • a magyar Juventus szurkolók egységgé kovácsolása,
 • számukra összejövetelek, programok tartása,
 • mérkőzésekre való közös kiutazások szervezése,
 • a tagok részére magazinok, apróbb ajándéktárgyak, videó kazetták, esetleg eredeti mezek stb. közös rendelése, beszerzése kedvezményes formában.

A tagsági viszony

Az egyesület tagjai: Az egyesület tagja lehet minden természetes személy, ha belépési szándékát írásban jelzi az egyesület felé, az egyesület Alapszabályát magára nézve írásban kötelezőnek ismeri el és a tagdíjat megfizeti.

Az egyesületben háromszintű tagsági rendszer valósul meg a rendes tagi, a pártoló tagi és a tiszteletbeli tagi státusz együttes létrehozásával.

 • A rendes tag az egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással (tagdíjfizetés) részt vesz, egyesület szerveibe választhat és választható, az egyesületi szervek döntéshozatalában teljes körű joggal vehet részt, a taggyűlésen teljes körű részvételi és szavazati joggal rendelkezik.
 • A pártoló tag vagyoni hozzájárulásra (tagdíjfizetésre) nem köteles, az egyesület szerveibe nem választható és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vesz részt, szavazati joggal nem rendelkezik.
 • A tiszteletbeli tag vagyoni hozzájárulásra (tagdíjfizetésre) nem köteles, az egyesület szerveibe nem választható és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vesz részt, szavazati joggal nem rendelkezik.

A tag – a tiszteletbeli tag kivételével – a belépéskor írásban nyilatkozik arról is, hogy rendes vagy pártoló tagként kíván-e belépni az egyesületbe. Amennyiben a tag a belépéskor, vagy a jelen Alapszabály hatályba lépését követő 15 napon nem nyilatkozik, vagy nyilatkozata nem egyértelmű vagy hiányos, pártoló tagként lép be az egyesületbe. A tag az elnökséghez történő írásos bejelentés útján bármikor dönthet saját státuszának megváltoztatásáról.

A tag a belépéssel egyidejűleg közli az egyesülettel az elektronikus levelezési, azaz e-mailes elérhetőségét. Amennyiben ebben változás állna be, a tag haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles az az elnökséget írásban értesíteni.

A rendes és a pártoló tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

Az egyesületi tagsági jogviszony felvétellel jön létre. A belépési szándékot a belépőnek írásbeli nyilatkozattal kell megerősítenie.

 • Az egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes.
 • A tagfelvétel kérdésében az egyesület elnöksége határoz.
 • Az egyesületi tagság megszűnik: kilépéssel, kizárással vagy elhalálozással.
 • Kilépéssel szűnik meg a tagság, ha a tag írásban bejelenti az elnökség részére.
 • Kizárással szűnik meg a tagság, ha az elnökség a tag egyesületi tagságát 2/3-os többséggel elfogadott határozattal megszünteti. Az elnökség a megszüntető határozatát minden esetben köteles megindokolni, értesíteni a tagot az eljárás megindításáról, biztosítani a tag védekezési jogát, figyelmeztetni a jogorvoslatra.

A tag ellen kizárás kezdeményezhető, amennyiben:

 • 1. Többszöri (minimum háromszori) írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti be az esedékes tagdíjat.
 • 2. A tudomására jutott személyes adatokkal vagy az egyesület bármely szellemi termékével visszaél.
 • 3. Tagként tett nyilatkozatai és cselekedeti sértik a jó ízlést, magatartásával az egyesületi tagok nem kívánnak közösséget vállalni, és ezen a magatartáson többszöri (minimum háromszori) írásbeli figyelmeztetés ellenére sem változtat.
 • A felvételt megtagadó és a kizáró határozat ellen az egyesület taggyűléséhez lehet fellebbezni, amely a fellebbezést a következő rendes taggyűlésen tárgyalni köteles.

Az egyesület éves tagdíja felnőttek részére 10.000 Ft/év, kiskorúak részére 7.000 Ft/év. A kiskorúak számára a kedvezményes tagdíjat az elnökség saját ügyrendje alapján engedélyezi.

A tagdíj befizetésének határideje:

 •  február 15.-e

A tiszteletbeli tagra vonatkozó eltérő rendelkezések:

 • A tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. Tiszteletbeli tagságra az elnökség jogosult javaslatot tenni; jelölhető az a természetes személy, aki az egyesület jelen Alapszabályban megjelölt célja érdekében, vagy magáért a Juventus Fc-ért végzett kimagasló tevékenységével az egyesület működését, a Juventus Fc magyarországi népszerűsítését elősegíti, támogatja. A felkért személy akkor válik az egyesület tiszteletbeli tagjává, amennyiben az elnökség felkérését elfogadja, erről az egyesületet írásban tájékoztatja, és az egyesület tagjai a tiszteletbeli taggá történő megválasztásához hozzájárulnak.
 • A tiszteletbeli tagsággal kapcsolatos döntéshozatal külön taggyűlés összehívását nem igényli, a tagok írásban, az elnökség felkéréstől számított 15 napon belül írásban jelezhetik kifogásukat az elnökség részére. Amennyiben az elnökség felkérésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a tag írásban kifogást nem emel, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Tiszteletbeli taggá az választható, akivel szemben a tagok több, mint fele nem emel kifogást.
 • A tiszteletbeli tag tagság megszűnik: kilépéssel, kizárással vagy elhalálozással, a rendes és pártoló tagokra irányadó szabályok szerint.

Figyelem! A teljes, éves tagdíjat befizetők Juventus Club Hungary ajándékcsomagot kapnak, melynek a tartalma a következő:

 • klubkártyát kisebb ajándékokkal
 • jegyet egy tombola-játékra, amely nyereményei a következők:

 • 1x a főnyeremény 2 Juventus mérkőzés belépőjegy
 • 1x egy Juventus mez
 • 10x JCH ajándék csomag
 • 5x sál
 • 1x Juventus könyv
 • 1x Alessandro Del Piero életrajzi könyve

A klubkártya postázási ideje: két héten belül, a jelentkezést megerősítését követően. A tombola-sorsolás ideje: február 23. – egyenesen Portóból a Bajnokok Ligája mérkőzést követően, reggel 9:00 – a JuventusFC.hu Facebook oldalán élőben.